zorgwoningen Draitlaan

  gewone woningen voor bijzondere mensenVoor 4 groepen van 6 mensen waren nieuwe woningen nodig. In de woningen is geprobeerd om binnen de richtlijnen zoveel mogelijk gebruiksoppervlak te creëren. Daarnaast is door de bouwwijze en de
plaatsing van de sanitaire functies een zekere mate van flexibiliteit mogelijk waardoor ook bij wijziging van richtlijnen de woningen goed bruikbaar blijven. Door een schuin dak te kiezen is extra ruimte
ontstaan die is ingericht als personeelskamer en voor opslag. Tevens is hiermee het standaard uiterlijk van een platte doos vermeden. De flexibele zone is in elke woning anders ingericht. 

rol: projectarchitect t/m werktekeningenfase
2004-2006; Van der Breggen architecten
opdrachtgever: Talant, Drachten