woon-zorg

Voor mij is zorg voor de medemens en de maatschappij vanzelfsprekend. Als architect is de bebouwde omgeving een logische plek om deze zorg vorm te geven. Eén van gebieden waarin JANE architectuur daarom actief wil zijn is het bouwen van woningen voor de zorgsector.

JANE architectuur vind dat het juist voor mensen met een handicap extra belangrijk is om een hoogwaardige leefomgeving te hebben. De uitdaging is dan ook om woningen te realiseren die voldoen aan de functionele eisen maar óók aan de dromen en wensen van de bewoners.

 JANE architectuur werkt graag mee aan:

  • Een toekomst gericht woningaanbod dat aansluit bij de wensen en behoeften van ouderen en mensen met een zorgvraag.
  • Het ontwikkelen van innovatieve huisvestingsconcepten voor de gezondheidszorg, waarin de behoeften van patiënten, bewoners en personeel centraal staat.

 Interessante websites:

  • Het bouwen van goede zorgarchitectuur komt steeds meer in de belangstelling te staan, zie: www.hedydanconaprijs.nl
  • Omdat bouwen een lange termijn visie vraagt is het interessant welke ontwikkelingen onderzoekers verwachten. Een interessante website hierover: www.nieuweoudedag.nl Deze site is een verslag van een onderzoekstraject naar de toekomst van zorg / welzijn / wonen / pensioen.