scholen

het schoolgebouw is naast de leerkracht zelf het belangrijkste leermiddel.  Een schoolgebouw zou een omgeving moeten zijn waar kinderen en leerkrachten fysiek, geestelijk en sociaal optimaal tot ontwikkeling kunnen komen. Een aantrekkelijke en kwalitatief hoogwaardige leeromgeving is cruciaal voor de ontwikkeling van kinderen.

Om een optimaal gebouw te realiseren is het belangrijk om je goed in te leven in de opdrachtgever. Daarom werkt JANE architectuur niet alleen vanuit het PvE maar probeert door gesprekken met directie, leerkrachten en ouders een goed beeld te krijgen van hoe het gebouw gebruikt gaat worden. Hoe de eigenheid en identiteit van de school vorm en inhoud gegeven kunnen worden. Vormgeving is belangrijk, maar belangrijker is een ruimtelijke opzet van de school in zijn omgeving en het goed organiseren van het interieur om een goede leeromgeving te creëeren.

Naast het gebouw is ook de schoolomgeving van wezenlijke betekenis. Daarom betrekt JANE architectuur de omgeving ook nadrukkelijk in het ontwerp.