Ringvaartkerk Nieuwerkerk a/d IJssel

Foto’s Voor en Na

De wanden van de kerkzaal zijn gestuukt en voorzien van geperforeerde panelen voor de akoestiek. Tevens is een andere vloer neergelegd, zijn er nieuwe stoelen gekocht en is er een podium gekomen met een nieuw liturgisch centrum. De wand naar de hal was in de oude situatie gesloten en de toegangsdeuren waren dichte deuren.

In de nieuwe situatie zijn er 4 traveeën opengemaakt richting de hal. Een daarvan heeft een vaste deur die de hoofdentree is naar de kerkzaal. De overige drie zijn voorzien van glazen vouwwanden die opengezet kunnen worden bij drukke diensten zodat er ook stoelen in de hal kunnen worden gezet.

De hal in het midden van het kerkgebouw was een vrij donkere ruimte en er was geen visueel contact met de kerkzaal en de nevenruimtes. Door het plaatsen van het glas tussen de hal en de kerkzaal en het maken van een doorgang naar de ontmoetingsruimte is dit een centrale en lichte plek in het kerkgebouw geworden.

De uitbouw aan de voorzijde van het kerkgebouw heeft samen met het uitbreken van een aantal tussenmuren de ruimte gegeven voor een grote ontmoetingsruimte. De keuken heeft hierin als een ‘doosje in een doos’ een centrale plek. Deze plek had een praktisch voordeel: de bestaande technische ruimte grenzend kon op dezelfde plek behouden blijven en is nu toegankelijk vanuit de keuken. Daarnaast heeft het een programmatisch voordeel, namelijk dat de keuken de ruimte geleding en richting geeft. Aan de ene zijde ligt de toegang tot de kerk, de verkeersroute. Aan de straatzijde is er een echte verblijfsruimte ontstaan en de hal tussen de keuken en de kerkzaal kan wisselen van functie. Vergaderplek, ontmoetingsruimte, onderdeel van de kerkzaal.

Eén van de nevenactiviteiten van de protestantse gemeente Nieuwerkerk a/d IJssel is een boekenmarkt. Hiervoor is ook een plek gezocht in de nieuwe situatie. Een van de vergaderzalen heeft een mooie kastenwand gekregen waarin de boeken kunnen staan. Het geeft de ruimte een hele prettige uitstraling.