Úw dromen en wensen vormgeven in gebouw of ruimte

  • Een goed ontwerp begint bij het in gesprek gaan met, en goed luisteren naar u als opdrachtgever en/of bewoner.
  • Uw functionele eisen maar óók uw dromen vormen de basis voor het ontwerp.
  • Voor mij is architectuur het ontwerpen van een omgeving waarin u zich goed voelt en goed kunt functioneren, terwijl het tegelijk een meerwaarde is voor de plek waar het staat.
  • In de loop van de tijd veranderen eisen en wensen. Een goed ontwerp is niet statisch maar kan deze wijzigingen zonder grote ingrepen faciliteren. Hier begint een duurzaam gebouw.
  • Materialisering, vormgeving en installaties spelen een belangrijke rol bij het duurzamer maken van een gebouw. Dit draagt bij aan het realiseren van een duurzame en toekomstgerichte leef & woonomgeving.
  • Circulair bouwen en het zorgvuldig omgaan met de schaarse grondstoffen is wat mij betreft een must in de huidige bouwpraktijk. In mijn projecten probeer ik dan ook altijd om kritisch na te denken aan de hand van de R-ladder: Refuse, Reduce, Re-use, Repair, Refurbish, Remanufacture, Re-purpose, Recycle, Recover.